Novinky

Poslanci schválili novelu zákona o PHM, 19. 12. 2019

Poslanci 18. prosince 2019 ve třetím čtení schválili návrh novely zákona o pohonných hmotách (PHM). Změny se týkají mj. evidence výdeje PHM a struktury dat registrovaných dobíjecích stanic. Zavádí se evidence výdejních jednotek, kterou povede Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zákon také upřesňuje, že zemním plynem pro použití v dopravě se rozumí kromě CNG i LNG a biometan. Specifikuje také výjimky z definice distributora PHM a s tím spojené omezení povinnosti podnikatelů. Obsahuje též nové vymezení toho, co je zahrnuto do pojmu výdeje PHM, který probíhá zejména mimo veřejné čerpací stanice.

Zdroj: ČIANEWS
Datum: 19. 12. 2019

Český plynárenský svaz

Jazyk: