Srovnání nebezpečí vzniku výbušné směsi při úniku paliva

V roce 2007 dr. Bernhard Schneider, soudní znalec v oboru výbušných látek, zpracoval posudek pro rakouské Sdružení firem zásobujících plynem a dálkovým teplem, ve kterém se zaměřil na nebezpečí vzniku výbušné směsi při netěsnosti palivové soustavy vozidel jezdících na zemní plyn a automobilový benzín při parkování v garážích. Zaměřil se na dvě velikosti garáží, 35 a 250 m2,  a výměnu vzduchu 0,5 m3/hod. Pro simulaci bylo předpokládáno, že dojde k úniku stlačeného zemního plynu ze 100 litrové nádrže (cca 14,3 kg zemního plynu), resp. k úniku 50 l benzinu za dobu 30 minut.

Z výsledků vyplynulo, že při velikosti garáže 35 m2 je při netěsnosti palivové nádrže na CNG překračována dolní mez výbušnosti po dobu 4 hodin, při netěsnosti benzinové nádrže je tato hranice překračována po dobu 10 hodin, čili po celou dobu posuzování. U garáže 250 m2 je dolní mez výbušnosti překročena pouze u netěsnosti benzinové nádrže, čili po dobu 4 hodin.

Ze srovnání těchto výsledků vyplývá, že případ „netěsná benzinová nádrž“ představuje větší potenciální nebezpečí než „netěsná palivová nádrž na CNG.“

Český plynárenský svaz