Bezpečnost

Zemní plyn

Z chemického hlediska je zemní plyn směs plynných uhlovodíků s proměnnou příměsí neuhlovodíkových plynů. Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu CH4. Zemní plyn je hořlavý, výbušný plyn, bez barvy a bez zápachu (pro účely signalizace úniku plynu se odorizuje). Zemní plyn je nejedovatý, má zanedbatelné toxické vlastnosti. Oproti kapalným palivům je lehčí než vzduch. Zápalná teplota zemního plynu 600 °C je oproti benzínu dvojnásobná. Zemní plyn není toxický a korozivní, nemůže kontaminovat půdu a podzemní vody.

CNG vozidla

Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzín nebo naftu. Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního plynu i ze zkušeností z dlouhodobého provozu.

Silnostěnné tlakové nádoby na CNG, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních materiálů, jsou bezpečnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty. Tlakové nádoby procházejí řadou zkoušek, mnohem přísnějších oproti zkouškám nádrží kapalných paliv. Testuje se především odolnost proti nárazu, požáru, zvýšeni tlaku.

Ve vozidle jsou tlakové nádoby navíc vybaveny řadou pojistek. Ani v praktickém provozu, při havárii CNG vozidel, kdy byl automobil totálně zničen nebo po požáru garáže CNG autobusů, nedošlo k významnějšímu poškození plynových nádob.

Bezpečnost vozidel na zemní plyn je dlouhodobě zajištěna díky řadě periodických kontrol a revizí plynového zařízení.

CNG technologie jsou vyvinuté, vyzkoušené a bezpečné. Automobilky poskytují stejné garance jako u benzínových nebo naftových vozidel.

Garážování CNG vozidel

Vjezd vozidel na CNG do garáží a servisních míst je bohužel, na rozdíl od zahraničí, omezen. Platná legislativa určuje, že CNG vozidla mohou parkovat ve všech případech v nadzemních garážích nebo v soukromých garážích (omezení vjezdu veřejnosti). V podzemních garážích, určených pro veřejné užívání, mohou CNG vozidla parkovat, pokud jsou garáže vybaveny detektory, signalizujícími výskyt zemního plynu nad stanovenou mez a účinným větráním.

Pozor na záměnu CNG a LPG

Několik tragických havárií zapříčinilo naplnění CNG do vozidla s pohonem na LPG. Vzhledem k několikanásobně vyššímu tlaku CNG došlo k roztržení nádrže LPG a následnému výbuchu. Jedná se o rozdílné plyny a technologie ve vozidlech!

CNG (stlačený zemní plyn) je lehčí než vzduch,

LPG (kapalný propan butan) je těžší než vzduch.

Stlačený zemní plyn (CNG) v osobní dopravě a bezpečnost

Český plynárenský svaz